Rendering

Rendering är framställning av digitala bilder med hjälp av ett renderingsprogram.
Renderingar av produkter är kostnadseffektivare än att fysiskt fotografera en produkt och oftast vill man ligga steget före med att ha marknadsmaterial för ex. presentationer för att lansera en prototyp eller produkt innan den ens finns fysiskt.
Programmet jag använder mig av är Keyshot och är en lättjobbad renderare med enorma möjligheter.